ผลิตภัณฑ์ :Entech
รหัสสินค้า : PT - T
ชื่อสินค้า   : ถังบำบัดน้ำเสีย PT - T
รายละเอียด

รุ่น

ขนาด (ลิตร)

จำนวนผู้ใช้

Dimension

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

บ้าน

สำนักงาน

ความกว้าง

ความสูง

ท่อน้ำเข้า

ท่อน้ำออก

(ซม.)

(ซม.)

(นิ้ว)

(นิ้ว)

PT - 600     T

600

2

8

102

103

4

4

10,500

6,300

PT - 800     T

800

2-3

9-12

113

116

4

4

12,500

6,600

PT - 1000   T

1000

3

13

127

128

4

4

14,800

6,900

PT - 1200   T

1200

4

16

133

132

4

4

15,000

7,700

PT - 1600   T

1600

5

21

149

146

4

4

16,000

8,600

PT - 1800   T

1800

5-6

22-25

151

154

4

4

18,500

10,000

PT - 2000   T

2000

6

26

156

160

4

4

20,200

11,500

PT - 2500   T*

2500

7-9

27-39

158

172

4

4

23,700

13,700

PT - 3000   T

3000

10

40

176

185

4

4

24,800

16,300

PT - 3500   T*

3500

11-12

41-52

176

195

4

4

28,000

18,300

PT - 4000   T*

4000

13

53

193

208

4

4

36,500

20,300

PT - 5000   T*

5000

16

66

214

230

6

6

47,500

26,600

ถังบำบัดราคาถูก
สอบถามราคาพิเศษสุดๆ    
   

085-2236468