ผลิตภัณฑ์ :WAVE
รหัสสินค้า : GRUNDFOS
ชื่อสินค้า   : ปั๊มน้ำ Hydro Mini Booster
รายละเอียด

 ปั๊มน้ำประหยัดพลังงานให้แรงดันคงที่ Hydro Mini Booster  หลักการทำงานมี 2 ระบบ

ระบบอัตโนมัติปรับรอบประหยัดพลังงาน
เลือกสวิทซ์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง “ON” (ในกรณีเลือก option ให้มีระบบการทำงานอัตโนมัติ 2 ระบบ ให้เลือกสวิตซ์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง “AUTO”) ปั๊มน้ำจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้น้ำโดยที่ปั๊มน้ำจะรักษาแรงดันให้คงที่ทุกๆจุดการใช้งาน และจะหยุดเมื่อไม่มีการใช้น้ำ โดยอาศัยชุดควบคุมมอเตอร์ (Inverter) เป็นตัวควบคุมการทำงานและประหยัดพลังงานสูงสุด

ระบบอัตโนมัติ (Option สำหรับระบบไฟ 3 เฟสเท่านั้น) เลือกสวิทซ์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง “MANUAL” จะใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อชุดควบคุมมอเตอร์ (Inverter) ไม่สามารถทำงานได้ แต่ในระบบยังต้องการใช้น้ำอยู่ ปั๊มน้ำจะทำงานเองเมื่อมีการใช้น้ำ และจะหยุดเมื่อเลิกใช้น้ำ โดยอาศัยสวิตซ์แรงดัน (Pressure Switch) เป็นตัวควบคุมการทำงาน

ระบบปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันอัตโนมัติเหมาะสำหรับ  ราคา call center
- บ้านพักอาศัยทั่วไป 
- งานอาคาร สำนักงาน 
- โรงแรม รีสอร์ท และอพาร์ทเม้นท์ขนาดเล็ก 
- สูบจ่ายน้ำในระบบประปา 
- งานรดน้ำ

ข้อมูลด้านเทคนิค 
- อัตราการไหล : สูงสุด 14 ลบ.ม/ชม.
- แรงดันใช้งาน : สูงสุด 55 ม.
- อุณหภูมิแวดล้อม : สูงสุด +55C 
- อุณหภูมิของเหลว : 0oC ถึง +90oC
- ทนแรงดัน : สูงสุด 10 บาร์

ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส รุ่น Hydro Mini Booster ประกอบด้วยปั๊มน้ำหอยโข่งกรุนด์ฟอส 1 ตัว โดยตัวปั๊มอยู่บนฐานเหล็กที่เคลือบด้วยสีกันสนิม และประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
- Check Valve วาล์วป้องกันน้ำไหลกลับ 
- Pressure Transmitter และ Inverter สำหรับทำงานระบบอัตโนมัติ ปรับรอบมอเตอร์ ประหยัดพลังงาน ให้แรงดันน้ำคงที่
- สวิทซ์แรงดัน (Pressure Switch) 1 ชุด สำหรับการทำงานอัตโนมัติ (Option เฉพาะระบบไฟ 3 เฟส) 
- มาตรวัดแรงดัน (Pressure Gauge) 
- ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Controller) 
- ถังแรงดัน (Diaphragm Tank) 
- ชุดป้องกันน้ำขาด (Float Switch)

 

กรุนด์ฟอส ใช้ปั๊มน้ำมาตรฐาน ที่สามารถนำมาประกอบเป็น ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส รุ่น Hydro Mini Booster ได้แก่ ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิด Vertical Multistage Centrifugal รุ่น CHV และปั๊มน้ำหอยโข่งชนิด End Suction Close Coupled รุ่น CH ซึ่งมีตัวเรือนปั๊ม และใบพัด ทำด้วยสเตนเลส และมีชุดตัดการทำงานของมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ปั๊มน้ำมีอุณหภูมิสูง ป้องกันมอเตอร์ไหม้

ชุดควบคุมทั่วไป
จะมีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ทำงานเกินพิกัดกำลัง (Overload) ซึ่งจะตัดการทำงานของปั๊มน้ำทันที ที่ใช้งานเกินกำลัง ชุด Float Switch ป้องกันน้ำขาดในถังพักน้ำ (Supply Tank) เพื่อป้องกันมิให้ปั๊มน้ำทำงาน ในขณะถังพักน้ำไม่มีน้ำให้สูบ ซึ่งอาจจะทำความเสียหายให้ปั๊มน้ำได้ บนหน้าปัดของตู้ควบคุมจะมีสัญญาณไฟแจ้งเตือน (pilot Lamp) แสดงขึ้นกรณีเกิดปัญหา 
 
แรงดันลมในถังไดอะแฟรม
ขนาดแรงดันในถัง มีส่วนสำคัญอย่างมากในการ start / stop ของปั๊มน้ำ ดังนั้นในถังแรงดัน ควรมีแรงดันลมเท่ากับ 90 % ของจุดใช้งาน เช่น จุดใช้งานมีแรงดัน 3 บาร์ จะต้องมีลมในถังแรงดันเท่ากับ 2.7 บาร์ เป็นต้น (ใช้เกจวัดลมยางรถยนต์เป็นเครื่องวัด) ในกรณีลมพร่อง ให้เพิ่มเติมเท่ากับจำนวนดังกล่าว และควรมีการตรวจเช็คแรงดันในถังทุก 6 เดือน

  
ถังบำบัดราคาถูก สอบถามราคาพิเศษสุดๆ        

085-2236468