ผลิตภัณฑ์ :AQUA
รหัสสินค้า : Clear-5000G
ชื่อสินค้า   : ถังเก็บน้ำ Clear-5000G
ราคา        : 38,500  บาท
 ราคาพิเศษ:  22,100 บาท
รายละเอียด
กว้าง 2,095 ม.ม.
สูง 1,800 ม.ม.
ท่อน้ำเข้า 25 ม.ม.
ท่อน้ำออก 50 ม.ม
ถังบำบัดราคาถูก
สอบถามราคาพิเศษสุดๆ    
   

085-2236468