PP  

รหัส : EC2
ชื่อ :ECO-TANK EC2
ขนาด 850
ราคา 10,272   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC4
ชื่อ :ECO-TANK EC4
ขนาด 1,350
ราคา 11,663   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC5
ชื่อ :ECO-TANK EC5
ขนาด 1,650
ราคา 13,696   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC6
ชื่อ :ECO-TANK EC6
ขนาด 1,850
ราคา 15,087   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC7
ชื่อ :ECO-TANK EC7
ขนาด 2,120 ลิตร
ราคา 16,487   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC8
ชื่อ :ECO-TANK EC8
ขนาด 2,600 ลิตร
ราคา 20,009   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC10
ชื่อ :ECO-TANK EC10
ขนาด 3,250 ลิตร
ราคา 27,713   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC12
ชื่อ :ECO-TANK EC12
ขนาด 4,000 ลิตร
ราคา 32,635   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC15
ชื่อ :ECO-TANK EC15
ขนาด 5,000 ลิตร
ราคา 35,845   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC20
ชื่อ :ECO-TANK EC20
ขนาด 6,000 ลิตร
ราคา 6,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : D1000
ชื่อ :D-TANK ทรงถ้วย D1000
ขนาด 1,000 ลิตร
ราคา 7,704   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : D2000
ชื่อ :D-TANK ทรงถ้วย D2000
ขนาด 2000 ลิตร
ราคา 13,375   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : D2500
ชื่อ :D-TANK ทรงถ้วย D2500
ขนาด 2500 ลิตร
ราคา 15,515   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : D3000
ชื่อ :D-TANK ทรงถ้วย D3000
ขนาด 3,000 ลิตร
ราคา 18,618   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : A4000
ชื่อ :D-TANK ทรงแอปเปิ้ล A4000
ขนาด 4,000 ลิตร
ราคา 24,610   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : A5000
ชื่อ :D-TANK ทรงแอปเปิ้ล A5000
ขนาด 5,000 ลิตร
ราคา 27,285   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : GT30
ชื่อ :ถังดักไขมัน GT30
ขนาด 30 ลิตร
ราคา 5,350   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : GT60
ชื่อ :ถังดักไขมัน GT60
ขนาด 60 ลิตร
ราคา 7,490   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : GT130
ชื่อ :ถังดักไขมัน GT130
ขนาด 130 ลิตร
ราคา 10,379   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468
Page      | 1 |     

ราคาพิเศษสุดสำหรับผู้รับเหมา โทร. 085 - 2236468 

รับติดตั้งถังน้ำ ถุงบำบัด โดยทีมงานมืออาชีพ โทร. 085 - 2236468 

สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันจากโรงงาน