AQUA  

รหัส : Clear-1000
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 1000
ขนาด 1,110 x 1,610 ม.ม.
ราคา 11,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-1500
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 1500
ขนาด 1,205 x 1,660 ม.ม.
ราคา 14,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-2000
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 2000
ขนาด 1,400 x 1,780 ม.ม.
ราคา 18,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-2500
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 2500
ขนาด 1,400 x 2,020 ม.ม.
ราคา 19,500   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-3000
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 3000
ขนาด 1,620 x 1,815 ม.ม.
ราคา 20,500   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-4000
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 4000
ขนาด 1,830 x 2,050 ม.ม.
ราคา 25,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-5000
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 5000
ขนาด 2,095 x 1,800 ม.ม.
ราคา 30,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-1000G
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 1000G
ขนาด 1,010 x 1,610 ม.ม.
ราคา 11,800   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-1500G
ชื่อ :ถังน้ำ Clear-1500G
ขนาด 1,205 x 1,660 ม.ม.
ราคา 17,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-2000G
ชื่อ :ถังน้ำ Clear-2000G
ขนาด 1,400 x 1,780 ม.ม.
ราคา 20,500   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-2500G
ชื่อ :ถังน้ำ Clear-2500G
ขนาด 1,400 x 2,020 ม.ม.
ราคา 23,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-3000G
ชื่อ :ถังน้ำ Clear-3000G
ขนาด 1620 * 1815 ม.ม.
ราคา 30,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-4000G
ชื่อ :ถังน้ำ Clear-4000G
ขนาด 1830*2050
ราคา 36,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-5000G
ชื่อ :ถังเก็บน้ำ Clear-5000G
ขนาด 2095*1800 ม.ม.
ราคา 38,500   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DELFINO-1000
ชื่อ :AQUA DELFINO-1000
ความจุ 1000 ลิตร
ราคา 15,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : CORTECIA-1000
ชื่อ :AQUA CORTECIA-1000
ความจุ 1000 ลิตร
ราคา 15,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : SEA BREEZE-1500
ชื่อ :AQUA SEA BREEZE-1500
ความมจุ 1500
ราคา 18,500   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : PT-1.0UG
ชื่อ :ถังเก็บน้ำใต้ดิน รุ่น PT-1.0UG
ขนาด 1000 ลิตร
ราคา 12,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468
Page      | 1 |     

ราคาพิเศษสุดสำหรับผู้รับเหมา โทร. 085 - 2236468 

รับติดตั้งถังน้ำ ถุงบำบัด โดยทีมงานมืออาชีพ โทร. 085 - 2236468 

สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันจากโรงงาน