All Product  

รหัส : Clear-2000G
ชื่อ :ถังน้ำ Clear-2000G
ขนาด 1,400 x 1,780 ม.ม.
ราคา 20,500   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-2500G
ชื่อ :ถังน้ำ Clear-2500G
ขนาด 1,400 x 2,020 ม.ม.
ราคา 23,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-3000G
ชื่อ :ถังน้ำ Clear-3000G
ขนาด 1620 * 1815 ม.ม.
ราคา 30,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-4000G
ชื่อ :ถังน้ำ Clear-4000G
ขนาด 1830*2050
ราคา 36,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-5000G
ชื่อ :ถังเก็บน้ำ Clear-5000G
ขนาด 2095*1800 ม.ม.
ราคา 38,500   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DELFINO-1000
ชื่อ :AQUA DELFINO-1000
ความจุ 1000 ลิตร
ราคา 15,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : CORTECIA-1000
ชื่อ :AQUA CORTECIA-1000
ความจุ 1000 ลิตร
ราคา 15,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : SEA BREEZE-1500
ชื่อ :AQUA SEA BREEZE-1500
ความมจุ 1500
ราคา 18,500   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : PT-1.0UG
ชื่อ :ถังเก็บน้ำใต้ดิน รุ่น PT-1.0UG
ขนาด 1000 ลิตร
ราคา 12,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : SU
ชื่อ :ถังบำบัดน้ำเสีย Sure Compact
รุ่น (ลิตร) 600,800, 1200,1000, 1600,2000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : SC
ชื่อ :ถังบำบัดน้ำเสีย Sure Compact
รุ่น(ลิตร) 600,800,1000, 1200,1600,2000, 3000,4000,5000,6000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DC
ชื่อ :Dos Compact (DC)
รุ่น (ลิตร) 600,800,1000, 1200,1600,2000, 3000,4000,5000,6000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DGT
ชื่อ :ถังดักไขมัน DGT
รุ่น (ลิตร) 5P(S), 10P, 50P, 120P, 260P, 10P
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : HRC
ชื่อ :Hero Compact HRC
รุ่น (ลิตร) 1000,1200, 1600,2000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DGT
ชื่อ :ถังดักไขมัน DGT
รุ่น (ลิตร) 15,40,50,90, 140,40,50,90,140
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DGT/U
ชื่อ :ถังดักไขมัน DGT/U
รุ่น (ลิตร) 15,40,50,90, 140,40,50,90,140
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : GTK15/F40
ชื่อ :ถังดักไขมัน G-TEK
รุ่น (ลิตร) 15,40
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DUT EX
ชื่อ :ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS Extra DUT EX
รุ่น (ลิตร) 600,800,1000, 1200,1600,2000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DUT GD
ชื่อ :ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS Gold
รุ่น (ลิตร)600,800,1000, 1200,1600,2000,3000, 4000,5000,6000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : MC 900
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดิน
รุ่น (ลิตร) 900
ราคา 21,300   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |     

ราคาพิเศษสุดสำหรับผู้รับเหมา โทร. 085 - 2236468 

รับติดตั้งถังน้ำ ถุงบำบัด โดยทีมงานมืออาชีพ โทร. 085 - 2236468 

สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันจากโรงงาน