All Product  

รหัส : EC15
ชื่อ :ECO-TANK EC15
ขนาด 5,000 ลิตร
ราคา 35,845   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC20
ชื่อ :ECO-TANK EC20
ขนาด 6,000 ลิตร
ราคา 6,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : D1000
ชื่อ :D-TANK ทรงถ้วย D1000
ขนาด 1,000 ลิตร
ราคา 7,704   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : D2000
ชื่อ :D-TANK ทรงถ้วย D2000
ขนาด 2000 ลิตร
ราคา 13,375   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : D2500
ชื่อ :D-TANK ทรงถ้วย D2500
ขนาด 2500 ลิตร
ราคา 15,515   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : D3000
ชื่อ :D-TANK ทรงถ้วย D3000
ขนาด 3,000 ลิตร
ราคา 18,618   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : A4000
ชื่อ :D-TANK ทรงแอปเปิ้ล A4000
ขนาด 4,000 ลิตร
ราคา 24,610   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : A5000
ชื่อ :D-TANK ทรงแอปเปิ้ล A5000
ขนาด 5,000 ลิตร
ราคา 27,285   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : GT30
ชื่อ :ถังดักไขมัน GT30
ขนาด 30 ลิตร
ราคา 5,350   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : GT60
ชื่อ :ถังดักไขมัน GT60
ขนาด 60 ลิตร
ราคา 7,490   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : GT130
ชื่อ :ถังดักไขมัน GT130
ขนาด 130 ลิตร
ราคา 10,379   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-1000
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 1000
ขนาด 1,110 x 1,610 ม.ม.
ราคา 11,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-1500
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 1500
ขนาด 1,205 x 1,660 ม.ม.
ราคา 14,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-2000
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 2000
ขนาด 1,400 x 1,780 ม.ม.
ราคา 18,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-2500
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 2500
ขนาด 1,400 x 2,020 ม.ม.
ราคา 19,500   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-3000
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 3000
ขนาด 1,620 x 1,815 ม.ม.
ราคา 20,500   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-4000
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 4000
ขนาด 1,830 x 2,050 ม.ม.
ราคา 25,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-5000
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 5000
ขนาด 2,095 x 1,800 ม.ม.
ราคา 30,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-1000G
ชื่อ :ถังน้ำ Clear 1000G
ขนาด 1,010 x 1,610 ม.ม.
ราคา 11,800   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : Clear-1500G
ชื่อ :ถังน้ำ Clear-1500G
ขนาด 1,205 x 1,660 ม.ม.
ราคา 17,000   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |     

ราคาพิเศษสุดสำหรับผู้รับเหมา โทร. 085 - 2236468 

รับติดตั้งถังน้ำ ถุงบำบัด โดยทีมงานมืออาชีพ โทร. 085 - 2236468 

สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันจากโรงงาน