All Product  

รหัส : BF1100
ชื่อ :Butterfly BF1100
ถังเก็บน้ำบนดิน
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : JRM 550
ชื่อ :ถังเก็บน้ำสเตนเลสชนิดผิวเงา รุ่นนูนสูง
ความจุ 550 ลิตร
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : JRM 750
ชื่อ :ถังเก็บน้ำสเตนเลสชนิดผิวเงา รุ่นนูนสูง
ความจุ 750 ลิตร
ราคา 13,500   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : JRM 1600
ชื่อ :ถังเก็บน้ำสเตนเลสชนิดผิวเงา รุ่นนูนสูง
ความจุ 1600
ราคา 21,600   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : JRM 2000
ชื่อ :ถังเก็บน้ำสเตนเลสชนิดผิวเงา รุ่นนูนสูง
ความจุ 2000 ลิตร
ราคา 26,100   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : JRM 650
ชื่อ :ถังเก็บน้ำสเตนเลสชนิดผิวเงา รุ่นนูน
ความจุ 650 ลิตร
ราคา 13,200   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : JRM 1000
ชื่อ :ถังเก็บน้ำสเตนเลสชนิดผิวเงา รุ่นนูน
ความจุ 1000 ลิตร
ราคา 15,800   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : JRM 1100
ชื่อ :ถังเก็บน้ำสเตนเลสชนิดผิวเงา รุ่นนูน
ความจุ 1100 ลิตร
ราคา 16,600   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : JRM 1250
ชื่อ :ถังเก็บน้ำสเตนเลสชนิดผิวเงา รุ่นนูน
ความจุ 1250 ลิตร
ราคา 17,300   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : JRM 2500
ชื่อ :ถังเก็บน้ำสเตนเลสชนิดผิวเงา รุ่นนูน
ความจุ 2500 ลิตร
ราคา 32,200   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : JRM 3000
ชื่อ :ถังเก็บน้ำสเตนเลสชนิดผิวเงา รุ่นนูน
ความจุ 3,000 ลิตร
ราคา 38,400   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : JRM 4000
ชื่อ :ถังเก็บน้ำสเตนเลสชนิดผิวเงา รุ่นนูน
ความจุ 4,000 ลิตร
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC2
ชื่อ :ECO-TANK EC2
ขนาด 850
ราคา 10,272   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC4
ชื่อ :ECO-TANK EC4
ขนาด 1,350
ราคา 11,663   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC5
ชื่อ :ECO-TANK EC5
ขนาด 1,650
ราคา 13,696   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC6
ชื่อ :ECO-TANK EC6
ขนาด 1,850
ราคา 15,087   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC7
ชื่อ :ECO-TANK EC7
ขนาด 2,120 ลิตร
ราคา 16,487   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC8
ชื่อ :ECO-TANK EC8
ขนาด 2,600 ลิตร
ราคา 20,009   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC10
ชื่อ :ECO-TANK EC10
ขนาด 3,250 ลิตร
ราคา 27,713   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : EC12
ชื่อ :ECO-TANK EC12
ขนาด 4,000 ลิตร
ราคา 32,635   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |     

ราคาพิเศษสุดสำหรับผู้รับเหมา โทร. 085 - 2236468 

รับติดตั้งถังน้ำ ถุงบำบัด โดยทีมงานมืออาชีพ โทร. 085 - 2236468 

สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันจากโรงงาน